Magisterská výuka angličtiny

Poskytované služby
Výuka anglického jazyka od začátečníků po pokročilé

Firemní výuka

Vyučování je zaměřeno na osvojení si veškerých jazykových dovedností – konverzace, poslechu, porozumění psanému textu, tvoření vlastního písemného projevu. Výuka je přizpůsobena konkrétním požadavkům firmy a probíhá v sídle firmy. Obvykle se vyučuje v bloku 2 x 45 minut týdně v ranních či odpoledních hodinách, dle možností firmy.

Individuální výuka

Mnoho studentů v dnešní době vyhledává individuální výuku, při níž se může učitel plně věnovat pouze jednomu studentovi. Jedná se o intenzivní výuku typu Face to face teaching, která je extrémně efektivní. Student si může po vzájemné dohodě s lektorem vybrat vhodný termín výuky. Možno domluvit i výuku v menší skupince dvou až čtyř studentů.

Kurzy pro veřejnost

Beginners – začátečníci
Elementary – falešní začátečníci
Pre-intermediate – mírně pokročilí
Intermediate – pokročilí
Pro vyšší stupně výuky nutno volit individuální výuku.

Kurz je rozdělen na dvě pololetí. Ve skupině je většinou 5 až 10 studentů. Po dokončení studenti obdrží osvědčení o studiu podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Výuka probíhá ve večerních hodinách v učebně Základní školy Polešovice. Aktuální rozvrh a informace budou umístěny zde před začátkem kurzu.

Kurzy konverzace

Kurzy konverzace jsou zaměřeny k rozvoji komunikačních dovedností v každodenních situacích a profesním životě.

Intenzívní kurzy

Tyto kurzy jsou vhodné pro studenty, kteří se potřebují naučit anglicky v co nejkratším termínu.Výuka je možná i v období prázdnin.